Gun je
computer
een tweede
leven

Hardware, zoals computers, printers, beamers, laptops, enzovoort, staan vaak ongebruikt opgeslagen als ze niet meer (goed) werken, of afgeschreven zijn. Veel materiaal verdwijnt ook in afvalcontainers en dat terwijl ze vaak nog goed gerepareerd, geüpdatet of gerecycled kunnen worden.

De Hoeksche Waardse Uitdaging heeft onder andere tot doel het ondersteunen van gezinnen die thuisonderwijs moeten volgen maar zelf de financiële middelen niet hebben om de benodigde hardware aan te schaffen. Maar ook maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen in de Hoeksche Waard hebben zo nu en dan een laptop of andere hardware nodig om hun mooie doelen te kunnen realiseren.

Hardware Kringloop

Hoewel onze focus ligt bij laptops en PC’s, zullen we vooralsnog ook andere aangeboden hardware accepteren, zoals bijvoorbeeld printers.

Hardware Kringloop is een initiatief van Hoeksche Waardse Uitdaging en de gemeente Hoeksche Waard.

Hardware Kringloop

Gun je computer
een tweede leven

Onderdeel van de

HWU-logo

KVK-nr: 73371424